by your name

Let's give this a try to be truthful. I'm on a long, good-intentioned, somewhat apathetic path back to my sixth grade self.

thetumblingmuffin:

"Je 11,15 v noci. Většina už asi spí a já s 15 kilovou vestou dokončuji poslední cvičení. Usedám na lavici, abych si odpočinul a zahledím se do zrcadla. Po chvilce mě napadne otázka. Stojí ti to ještě za to? Bohužel nedokážu jednoznačně odpovědět. Opravdu nevím. Přemýšlím dál…. Jsi sám, bez rodiny, dřeš jako kůň, nikdo na tebe doma nečeká- hmmm, to nezní moc nadějně , říkám si…..a hned mě napadá další otázka….A proč to teda děláš? ….. Jenže na tuhle otázku, znám odpověd hned. Protože to miluji.  Ano, znova jsem se přesvědčil, že LÁSKA je to nejkrásnější , nejsilnější a nejúžasnější, co člověk může pocítit. Láska je největší síla , láska je nejlepší pohon, láska nezná limit, s láskou dokážeš vše, co si přeješ.”

English translation:

"It’s 11:15 at night. Most are probably already asleep and I with 15lb vest, finishing the last exercise.  On the bench to rest and reflect in the mirror. After a while, I think of a question. Is it still worth it? Unfortunately I can’t answer unambiguously. I really don’t know. I’m thinking on…. You’re alone, with no family, you work like a horse, no one for you at home waiting - hmmm, that doesn’t sound very hopeful, I think….. and now I think of another question …. Why the hell are you doing it? ….. But on this question, I know the answer right away. Because I love it.
Yes, once again I see that love is the most beautiful, the most powerful and the most amazing, what a man can feel. Love is the greatest power, love is the best drive, love knows no limit, with love can do everything what you wish for.”
(some interesting words from Jaromír Jágr)

(via malkinisms)

pittsburghpengwins:

Seth Rorabaugh keeps getting sassed by the Germans.

(via thehoyden)

allie874:

So, Olli was a Cheshire Cat for Halloween. (x)

(via pittsburghpengwins)

laurennnmariee:

Tomas hertl is perfect and you can’t tell me othewise

(via malkinisms)

paulmartinamericanhero:

What’s your pregame superstition?

(via crosbye)

(via sidmalkin)

(via lazyandg)